Toteutettuja hankkeita

Vistalt- ja muhaltSuomen itsenäisyyden 90. juhlavuoden kunniaksi vuonna 2007 Paimion Perinneryhmä tuotti DVD-tallenteen Sukupolvien työ. Tallenne tehtiin talkoovoimin, ja se on myös opetuskäyttöön sopiva 35 minuutin mittainen Paimion historiaa ja paimiolaisia perinteitä kuvaava esitys.

Vuonna 2005 Perinneryhmä aloitti paimiolaista asutusta koskevan tietojenkeruun. Karttalehdille merkittiin muistitiedon perusteella Paimiossa ennen vuotta 1940 sijainneet asuinrakennukset sekä jonkin verran mm. luonnonkohteita. Keruun pohjalta koottiin kartasto, Vistalt ja muhalt – vanhoja karttoja Paimiosta, joka julkaistiin kesällä 2011.

Kartaston rinnalle kaivattiin tarinoita ihmisistä, perinteistä ja kylien tapahtumista, niinpä keväällä 2011 ryhdyttiin keräämään talteen paimiolaisia muistoja ja tarinoita. Perinneyhdistyksen väki teki hankkeen aikana mittavan keruutyön, työn tuloksena yhdistyksen arkistoon on tallennettu pari tuhatta digitoitua valokuvaa sekä kymmeniä haastatteluja. Haastattelujen ja muun keruutyön tuottaman materiaalin pohjalta koostettiin kirja Vistalt ja muhalt – kuvia ja kertomuksia Paimiosta, joka julkaistiin toukokuussa 2014. Kirjan ensimmäinen osio, Kyliä ja taloja, kierrättää lukijaa Paimion kylissä. Kirjan muissa osissa tutustutaan eri kirjoittajien muisteluiden, kertomusten ja kuvien kautta elämänmenoon paikkakunnalla. Kirjassa on 308 sivua ja kuviakin yli 300.

Yhdistys on tuottanut kerätyistä valokuvista myös postikortteja. Niistä ja myös muista myyntituotteista löydät lisätietoa Tuotteet-sivulta.

Mainokset